Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Aksoylar Mühendislik olarak iş sağlığı ve güvenliğini işletme faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Tüm çalışanlarımızda, üst yönetim dahil, iş sağlığı ve güvenliği bilinci ve kültürünü oluşturmayı hedefleyerek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının %98'inin önlenebilir olduğuna inanarak hareket ediyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendirerek, sürekli kendimizi geliştiriyor ve iş sağlığı ve güvenliği politikamızda yer alan ilkelerimize uygun olarak hareket ediyoruz.

Kalite

Kaliteli, verimli ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ekonomik çözümler üretiyoruz. Paydaşlarımızla açık ve dürüst iletişim kurarak, beklentilerini anlamak ve gereksinimlerini karşılamak için çaba gösteriyoruz. Alanında uzman ve deneyimli bir ekip olarak, mühendislik çözümlerimizi en yüksek kalitede sunmayı amaçlıyoruz.

Çevre

Aksoylar Mühendislik olarak çevrenin korunması, sorunun kaynağında önlenmesi, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı, insan sağlığının güvence altına alınması ve yaşam standartlarının en yüksek seviyeye taşınması hedefiyle bir çevre yönetim sistemi içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bilgi Güvenliği

Aksoylar Mühendislik olarak çalışmalarımızda iş sürekliliğine ve bilgi varlıklarının güvenliğine yönelik tüm riskleri yönetmeyi hedefleyerek. ISO 27001 standartlarını temel aldığımız bilgi güvenliği yönetim sistemimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz. Ayrıca, tüm tehditlere karşı bilgi varlıklarımızı korumak için gerekli önlemleri alıyor ve iş süreklilik planları hazırlayarak, bunların sürdürülmesini ve düzenli olarak test edilmesini sağlıyoruz.

Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği

Aksoylar Mühendislik, kurumsal çalışma kültüründe ve işleyiş süreçlerinde sürdürülebilir cinsiyet eşitliği yaklaşımını benimseyerek, öncelikle çalışanlarının iş ve sosyal yaşamlarında farkındalık oluşturmayı ve gelecek nesillerde bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, cinsiyet ayrımcılığına karşı sıfır tolerans politikası benimseyerek eşit fırsatlar ve haklar sağlamayı, kadınların iş yaşamında güçlenmesini desteklemeyi ve liderlik rollerinde daha fazla temsilini teşvik etmeyi hedeflemektedir.