Etik Kurallarımız

Etik Kurallar Prosedürü

Bu prosedürün amacı, Aksoylar Mühendislikte çalışan personellerin, şirketi temsil ettiği tüm alanlarda ve şirket adına gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda benimsemesi gereken etik kuralları tanımlamaktadır. Prosedür, şirket faaliyetleri kapsamında kurulan ilişkilerde uyulması gereken etik kuralları, çıkar çatışmalarını, şirket varlıklarının ve bilgilerinin kullanılmasını ve uyuşmazlıkların çözümünü kapsamakta olup bu konularda oluşabilecek tüm anlaşmazlıkları, çıkar çatışmalarını ve tanımlanan etik kurallara aykırı durumları engellemeyi amaçlamaktadır. Bunlarla birlikte, şirketimizde çalışan her kişi etik davranışa bağlılıkta aşağıdaki koşulları dikkate almalıdır.

  • Kaliteli ve Yüksek Standartlarda İş Yapmak
  • Dürüst ve Güvenilir Olmak
  • Mesleki İtibarını Korumak
  • Saygılı Davranmak
  • Sorumluluk Sahibi Olmak
  • Veri Gizliliğini Sağlamak
  • Şirket Temsilinde Şirket İtibarını Önde Tutmak

Bu ilkelerle birlikte prosedürde belirtilmeyen, etik olmayan bir durumla karşılaşıldığında, şirketimizin değerleri ile misyonu doğrultusunda hareket edilmesi ve prosedürde tanımlanan Etik Yöneticisi ’ne mutlaka danışılması gerekmektedir. Ayrıca bu ve benzeri durumlarda Aksoylar Mühendisliğin etik@aksoylarmuhendislik.com.tr e-posta adresine bildirilmelidir.

Hediye ve Ağırlama Prosedürü

Aksoylar Mühendislik kimi tedarikçileri, müşterileri ve iş yaptığı diğer kişiler açısından zaman zaman iş yaptıkları kişilere küçük hediyeler vermenin adet olduğunu kabul etmektedir. Ancak, bu hediyelerin bir çalışanın işle ilgili kararlarını etkilememesi ya da bu kararın etkilendiği görüntüsünün oluşmaması önemlidir. Bu sebeple, Aksoylar Mühendislik ve çalışanları hediye alma ve verme noktasında çok dikkatli olmalıdırlar. Hediye kabul etme kısmında genel bir kural olarak, Aksoylar Mühendislik çalışanları tedarikçilerden, müşterilerden ya da birlikte iş yaptıkları diğer kişilerden ancak Hediye ve Ağırlama prosedürümüzde yer alan kuralları karşıladığı takdirde hediye kabul edebilir veya hediye verebilir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü

Aksoylar Mühendislik olarak rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyulması hedefi ile tüm çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Şirketimizin bu konu ile ilgili prosedürü hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıda yer alan Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele prosedüründen bakabilirsiniz.