Çevre

Aksoylar Mühendislik temelde çevrenin korunması, sorunun kaynağında önlenmesi, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı, insan sağlığının güvence altına alınması ile yaşam standartlarının en yüksek seviyeye taşınmasını hedef alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda;

  • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı,
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en uyumlu teknolojileri kullanıp enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamayı,
  • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı,
  • Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi,
  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, iş partnerlerimizi ve tedarikçilerimizi bilinçlendirerek katılımlarını sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmayı,
  • Çevre için amaç ve hedefler koyarak, performansları periyodik olarak değerlendirmeyi, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamayı,

Politika olarak benimsemiştir.