İş Sağlığı ve Güvenliği

Aksoylar Mühendislik, İş Sağlığı Ve Güvenliği çalışmalarını ve çevre yönetimi uygulamalarını işletme faaliyetleri ile birlikte ayrılmaz bir bütün haline getirme politikasını hedeflemiştir.

Üst yönetim de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve %98 oranında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz.

  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerinde hizmet veren iş partnerleri ve ziyaretçilerin de Aksoylar Mühendisliğin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • Aksoylar Mühendisliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,
  • Çalışma alanlarındaki tehlike ve riskleri iç iletişim yoluyla bütün bölümlere, iş partnerleri ve işyerindeki ziyaretçilere sorumlu oldukları ölçüde bildirmeyi,
  • Yapılan tüm faaliyetlerde kullanılacak ekipmanların işe uygunluğunu ,Türk ve Avrupa standartlarına uygunluğunu denetleyerek ekipmanlardan meydana gelebilecek kazaları ve meslek hastalıklarını minimize etmeyi, politika olarak benimsemiştir.